Välkommen till Ljustorp

- Landet bortom bergen -

Vandra i vår vackra natur!
Vi har allt från 20 minuters promenader till dagsturer
Vandringbroschyr
Hemsida för Ljustorpsvandring


För att få översikt kan du köpa vår vandringskarta på Ljustorps Handel eller direkt från oss via mejl. Överskottet går till underhåll av stigarna.

Observera på vår vandringskarta finns många stigar utmärka, alla har inte startskyltar och produktblad och dom kan vara olika svåra att följa.
Kontakta oss på 060-820 79 om du har frågor eller funderingar.

Obs sidan ska uppdateras under 2024/2025 ring och kolla du vill ha säker information

1. Frötunastigen

Länk till produktblad med karta
1,7 km lång rundtur

Geocacheinformation

Länk till GPSies, där du kan se slingan

Länkar till mer information
Hembygdsföreningens information

2021: Nedfallna träd, men klart gångbar.. Det är omledningar på vissa ställen där det är nedfallna träd. .

2. Lövbergskyrkan

Länk till produktblad med karta

1,5 km lång t.o.r. Hög stigning.

Geocacheinformation

Länk till GPSies, där du kan se stigen

Länkar till mer information
Hembygdsföreningens information

2020: Stigen är uppdaterade avseende skyltning och i bra skick

3. Edsta fäbodstig

Länk till produktblad med karta

7 km lång t.o.r inkl runda

Geocacheinformation
Nerl. GPS rutt & WP: GDB, GPX

Länk till GPSies, där du kan se slingan

Länkar till mer information
Hembygdsföreningens information

2021: Stigen är röjd och vandringsbar. Det gäller öven returslingen i norr.

4. Sanna nipstigar

Länk till produktblad med karta
3,1 km rundtur &ca 1,5 km per slinga

Geocacheinformation

Länk till GPSies, där du kan se slingan

Länkar till mer information
Naturskyddsföreningen info om Mjällån

Skrift: Mjällådalen en geologisk sevärdhet
Hembygdsföreningen om Noaks ark

2021: Stigen är genomgången. Det finns två nedfallna träd som man måste gå över.

5. Stavre fäbodstig

Länk till produktblad med karta
6,1 km
t.o.r.

Geocacheinfo: Stavre Fäbodstig

Länkar till mer information
Hembygdsföreningens info. om byn Stavre

Historisk karta med information om torpare

2021: OKLAR STATUS

6. Fuske fäbodstig

Länk till produktblad med karta
5,3 km lång enkel tur, 10,6 km t.o.r
Kombinera ihop med blad 22 eller 24

Geocacheinformation
Nerl. GPS rutt: GDB, GPX

Länk till GPSies där du kan se stigen

2021: OKLAR STATUS

7. Tuna fäbodstig

Länk till produktblad med karta
5,2 km enkel tu
r, 10,4 km t.o.r.
Mellan broarna 5,6 km enkel
Kombinera ihop med blad: 11, 18, 17 & 12
English

Länk till GPSies, där du kan se slingn

Länkar till mer information
Hembygdsföreningens information

Vad är det för märvärdig med Mjällådalen
SNF information om Mjällån
Mjällådalens geologi

2021: Stigen är oframkomplig pga nedfallna träd. Vi återkommer när det är åtgärdat.

8. Frötuna fäbodstig
med Delldéns källa kl

Länk till produktblad med karta
3,6 km enkel tur, 7,2 km t.o.r.
Runda runt Delldéns källa 2,3 km
English

Geocacheinformation
Nerl. GPS rutt & WP: GDB, GPX
Nedl GPG rutt runt Delldens: GDB, GPX

Länk till GPSies: Delldén, fäbodstig

Länkar till mer information
Hembygdsföreningens information

2020: Nya produktblad uppe på Ljustorpssidan.
Delldens rundan är har uppdaterad skyltning och märkning.
Bortre delen över Flärken ej nymärkt än.

9. Burberget
med Guldruschen

Länk till produktblad med karta
1,5 km lång t.o.r
. Hög stigning.

Geocacheinformation

Länk till GPSies, där du kan se slingan

Länkar till mer information
Hembygdsf. info. om guldruschen

2021: Stigen upp till berget är i bra skick. Avstickaren runt Burtjärn går inte att gå just nu pga nedfallna träd.

10. Ås fäbodstig

Länk till produktblad med karta
5,5 km enkel tu
r, 11 km t.o.r.10,4 5
Kallkällslingan (dvs nedre delen): 4,1 km
Avstickare kallkälla: 200 m

Geocacheinformation
Nerl. GPS rutt enkel tur: GDB, GPX
Nerl GPS rutt Josefkistslingan:, GDB; GPX
Nerl GPS rutt avstickare till kallkälla: GDB, GPX

Länk till GPSies: Josefkistslingan, fäbodstigen

2020:
Västra delen av kallkällslingan är tyvärr helt oframkomlig. Använda östra delen.
Övre delen av stigen dvs från Josefskällan och upp är oklar.

11. Västanåleden
med Västanåfallet

Länk till produktblad med karta
7 km enkel tu
r, 14 km t.o.r.10,4 5
Avstickare Petter Norbergs: 600 m tor
Avstickare Långkrången: 2 km tor

Kombinera ihop med blad: 7, 18, 17 & 12

Nerl. GPS rutt enkel tur: GDB, GPX
Avstickare Petter Norbergs:, GDB; GPX
Avstickare långkrången: GDB, GPX

Länk till GPSies, där du kan se leden


Länkar till mer information
Västanåfallets naturreservat
Hembygdsföreningens info. om Petter Norbergs

Hembygdsföreningens info om Bergströms
Naturskyddsföreningen info om Mjällådalen
Skrift: Mjällådalen en geologisk sevärdhet

2021: Stigen är i vandringsbart skick,
Området ska bli naturreservat och Länsstyrelsen tar över underhåll.

12. Rotsjöstigarna

Länk till produktblad med karta
Rotsjö slingan 4,3 km
runt0,4 5
Nerl. GPS rutt tor: GDB, GPX

PerJons stigen 1,6 km enkel tur, 3,2 km t.o.r.
Nerl. GPS rutt enkel tur: GDB, GPX

Kombinera ihop med blad: 11, 17 och 18

2021: OKLAR STATUS

 

13. Röjesjöslingan
med Björkoms fäbodar

Länk till produktblad med karta
Röjeslingan 4,7 km runt
Avstickare Gluptjärn 2 km tor
Kombinera ihop med blad 15 och Kronvägen
English

Geocacheinfo Björkoms fäbod, Lidbacksberget


Länkar till mer information
Röjesjöns badplats
Gammal bild på fäbodplatsen

2020: Stigen är uppdaterad med skyltning/märkning och är i bra skick.

14. Höglandsbodarna
Nipstigar

Länk till produktblad med karta
English

Länkar till mer information
Vad är det för märvärdig med Mjällådalen
SNF information om Mjällån
Mjällådalens geologi

Besök också www.mjällådalen.se

2021: Stigen är röjd och i gångbart skick

15. Glupen

Länk till produktblad med karta
Kombinera ihop med blad 13 och Kronvägen

Länkar till mer information
Hembygdsföreningens information

Morden i Glupen: Lidens tidning

2021: OKLAR STATUS

16. Lögdöstigarna
med Lögdö bruk

Länk till produktblad med karta
Skogsstig 4,5 km, fiskestig 1,8 km enkel

Länkar till mer information
Lögdö bruk: Kulturarv Västernorrland
Naturskyddsföreningens info om Ljustorpsån

2021: Stigarna är i bra skick

17. Stor-Roten stigen

Länk till produktblad med karta
5,4 km enkel
Kombinera ihop med blad: 11,18 & 12

2020: OKLAR STATUS


18. Flottarstigen

Länk till produktblad med karta
2,9 km enkel inkl avstickare till kallkälla
Kombinera ihop med blad: 11, 12 & 17

Länkar till mer information
Vad är det för märvärdig med Mjällådalen
SNF information om Mjällån
Mjällådalens geologi

Skrift: Mjällådalen en geologisk sevärdhet


2021: Inte vandringsbar. Området ska bli naturreservat och Länsstyrelsen tar över underhåll.

19. Rotenleden
med Västanåfallet och Rotsjö

Länk till produktblad
17,9 km enkel
Sammansättning av blad 11,12, 17 & 18

2021:
Del som avser produktblad 11 är vandringsbar.
Del som avser produktblad 12 och 17 är oklara och ej underhållna.
Del som avstår blad 18 är ej vandringsbar på grund av nedfallna träd.

20. Småstigar Mjällådalen

2020: Vi har avslutat arbetet med stigarna i Mjällådalen då området ska bli naturreservat. Karta kommer så småningom från dem

2021: Den lilla stigen uppströms Mjällån som går till nya rastplatsen är gångbar. Området ska bli naturreservat och vi Länsstyrelsen tar över underhåll.

21. Mjällådalen runt

2020:Vi har avslutat arbetet med stigar i Mjällådalen då området ska bli naturreservat och Länsstyrelsen tar över underhåll.

 

22. Högåstornet

Länk till produktblad med karta
1,7 km t.o.r
Kombinera ihop med blad 6 eller 24

38. Röjeknippen

Länk till produktblad med karta

2021: Stigen är i bra skick.

 

Äldre produktblad eller stigar som andra gjort  

Öppoms fäbod

Fäbodstigen är idag en grusväg, men kan följas ner från byn.

Skogsstyrelsens folder

Aug 2020: Platsen är under uppdaterad avseende skyltning. Nya startskyltar beställda och ska sättas upp.

Fageråsen naturreservat
Länsstyrelsens webbsida
Naturskyddsföreningens info med karta

2020: Länsstyrelsen prioriterar inte underhållet av stigarna längre. Bilvägen upp kan vara blockerad pga vindkraftsarbete.

Skäljombäckens
kulturslinga

Skogsstyrelsens folder Skogens
Hembygdsföreningens info. & karta

Äldre produktblad från 2010

2021: Avverkning efter i princip hela stigen. Du kan gå upp till dammen, men vidare upp efter stigen är olämpligt.

Stavre fiskestig
Info från 2010

2021: Hyffsat vandringsbart skick

Skinnenstugan
Infoblad från 2010

2020: OKLAR STAUS

Rigåsen
Hembygdsföreningens info
Länsstyrelsens webbsida

2020: Bilvägen upp kan vara blockerat av vindkraftsarbete. Stigen är lätt att hitta och fortsätt gärna till Lövsjön, det en fin vandring.

 
Geocaching
Vandra med GPS och leta efter gömda skatter efter våra stigar
och vid våra sevärdheter

Kronvägen
Infoblad från 2010

2021: Skidsektionen har röjt hela stigen från Ljustorp till Indal.

Startsida
Ansvarig för webbplatsen: Ljustorp socken ekonomisk förening, Öppom 110, 861 93 Ljustorp
sockenforening@ljustorp.se